+31 6 29 24 11 83
logo achtergrond

Begraven en cremeren

Voor veel mensen is de keus tussen begraven en cremeren duidelijk. Vaak betreft het een persoonlijke voorkeur en wordt bijvoorbeeld gekeken of er behoefte is aan een plek om naar toe te gaan.

Wat betreft een crematie, is het goed om te weten dat u niet per se van de aula van het crematorium gebruik hoeft te maken. U kunt de afscheidsbijeenkomst op elke gewenste plek houden en daarna uw dierbare naar het crematorium (laten) brengen.

Als u voor een begrafenis kiest, dan krijgt u te maken met de keus voor een algemeen of particulier graf. Kortweg komt het erop neer dat in een algemeen graf mensen worden begraven die elkaar onbekend zijn en dat het graf na 10 jaar geruimd wordt. Een particulier graf wordt, voor minimaal 20 jaar, ‘van uzelf’ en u bepaalt wie in dit graf begraven wordt.

Een bijzondere vorm van begraven vindt u op een natuurbegraafplaats, een natuurgebied waar u een eeuwigdurend graf koopt dat nooit wordt geruimd. Een plek om te wandelen, te bezinnen, rust en ruimte te ervaren en te gedenken. Deze manier van begraven spreekt steeds meer mensen aan, het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. Ook geeft het rust dat nabestaanden later niet geconfronteerd worden met een keus voor verlenging van de grafrechten. U mag zelf een plaats uitkiezen, in het bos, bij een boom, of op een open veld.

Voor gedenktekens en grafaanduidingen worden alleen natuurlijke materialen gebruikt zoals een boomschijf of een kei. Nabestaanden herkennen de plek aan de omgeving, daarnaast is het mogelijk de precieze locatie terug te vinden aan de hand van GPS-coördinaten,

Natuurbegraven is in diverse plaatsen in Nederland mogelijk en er komen steeds meer plekken bij. Ook in Noord-Holland is een natuurbegraafplaats gerealiseerd in 2020. Dit is natuurbegraafplaats Geestmerloo- in de plaats Koedijk van de gemeente Alkmaar. Deze natuurbegraafplaats ligt aan het recreatie en natuurpark Geestmerambacht.

 

Bel voor direct contact:

06.29.24.11.83