+31 6 29 24 11 83
logo achtergrond

Na een overlijden

Stap voor stap.

Direct na het overlijden komen er al veel vragen voorbij. Er is vaak veel meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt.

De zorg voor het overleden lichaam, afspraken voor de tijd en plaats van de uitvaart of het maken van de rouwkaart zijn belangrijke zaken waar als eerste aandacht aan gegeven wordt. Maar niet alle beslissingen hoeven op één dag genomen te worden. Soms is het goed om een keuze een dag later te maken zodat er nog even over nagedacht kan worden En als het nodig is en mogelijk, komen we terug op eerder gemaakte keuzes. Als die helder zijn dan kan ik zorgdragen voor een kostenbegroting

Na een overlijden moet eerst een (schouw)arts het overlijden officieel vaststellen. Deze arts geeft een verklaring van overlijden af die nodig is voor de aangifte van overlijden.

In een thuissituatie neemt u zelf contact op met de eigen huisarts of dienstdoende huisarts(enpost).

Vindt het overlijden plaats in een verpleeghuis, hospice, ziekenhuis of andere zorginstelling zal de verpleging de arts waarschuwen en u uitleg geven.

Als de arts is geweest of als bekend is wanneer de arts komt, kunt u mij bellen: 06-29241183

Natuurlijk kunt u ook al direct na het overlijden bellen, zeker als u dringende vragen heeft of als u niet weet wat u moet doen.

Eén van mijn vragen zal zijn hoe de situatie is, waar het overlijden heeft plaatsgevonden en wat de wens is waar iemand wordt opgebaard. Afhankelijk van de situatie en in overleg bepalen we wat er eerst geregeld of waarvoor gezorgd moet worden. Ook maken we een afspraak voor het gesprek waarin we bespreken wat de wensen zijn met betrekking tot de plaats, dag en tijd van de uitvaart. Dit alles wordt vastgesteld waarna de tekst voor de kaart en/of advertentie kan worden gemaakt. 

Verzorgen en opbaren

Meestal is de eerste stap dat we zorgdragen voor de overledene, oftewel het wassen, aankleden en mooi (op)maken. Om de conditie van het lichaam zo goed mogelijk te houden is koelen belangrijk, tenzij u kiest voor lichte balseming. (link)

Mijn collega’s van het zorgteam of ik nemen graag de tijd voor de laatste zorg aan uw dierbare, die kunnen we ook samen met na(ast)bestaanden geven. Dit doen we bij voorkeur in de vertrouwde omgeving thuis. Indien dit niet gewenst of niet mogelijk is, kan deze zorg worden gegeven in een uitvaartcentrum. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen deze laatste zorg helemaal zelf te doen.

Vindt het overlijden plaats in een ziekenhuis of zorginstelling waar een eigen zorgteam is, zal de verpleging u hierover inlichten.

Thuis opbaren, in de eigen, vertrouwde omgeving, is bijna altijd mogelijk en daarbij zijn waarschijnlijk meer keuzes te maken dan u denkt (bv. tuinhuis of de garage). U kunt ook kiezen voor een opbaring in een uitvaartcentrum waarbij u op afspraak uw dierbare kunt bezoeken. Een mooie tussenvorm is een 24-uurskamer in een uitvaartcentrum, kerk, of andere locatie waarbij u zelf een sleutel krijgt en op ieder moment uw dierbare kunt bezoeken.

Dit is een vorm van thuisopbaren, alleen op een andere plek dan thuis.

Lichte balseming

In plaats van gebruik te maken van een koeling kan er worden gekozen voor een lichte balseming. Met de keuze voor deze vorm van opbaren kan er, onafhankelijk van de temperatuur, meestal zonder koeling, op elke gewenste plaats opgebaard worden en zullen eventuele blauwe verkleuringen verbeteren of zelfs geheel verdwijnen (denk hierbij aan handen, nagels, lippen en oren). Het lichaam blijft soepeler, mooier en voelt niet zo koud aan. Het is specialistisch werk dat alleen mag worden gedaan door gediplomeerde thanatopracteurs. In het lichaam wordt een conserverende vloeistof in de bloedbaan gebracht dat gedurende ongeveer 10 dagen het lichaam in goede conditie houdt. Daarna komt het natuurlijk proces alsnog op gang zoals bij een lichaam dat niet is gebalsemd. Deze lichte vorm van balseming kan meestal thuis of in een uitvaartcentrum worden toegepast.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek leggen we het kader (datum, tijd, locatie) van het afscheid en/of de condoleance/avondwake vast. We spreken met elkaar over de wensen en invulling van de rouwkaart , het vervoer, de kist of baar en natuurlijk of het een crematie of begrafenis wordt en welke locatie(s) u kiest. Alle details volgen later zoals bijvoorbeeld de muziekkeuze, wie er spreekt en welke consumpties er eventueel gewenst zijn. Bij een kerkelijke uitvaart heeft u een gesprek met de voorganger, de pastor, pastoor, diaken of dominee en geeft u met hem of haar inhoud aan het afscheid en/of de avondwake.

De vaste en vertrouwde rituelen en liturgie bieden dan houvast en structuur.

Bij een afscheid zonder voorganger kan ik als uitvaartbegeleider een welkom, afsluiting en dankwoord uitspreken. Heeft u behoefte aan iemand die met woorden en rituelen meer inhoud kan geven dan een uitvaartbegeleider, dan kan ik u in contact brengen met een ritueelbegeleider.

Op weg naar de uitvaart

Door een vrijwel dagelijks contact heeft u de tijd en ruimte om na te denken welke keuzes bij u en uw dierbare passen. Ik draag informatie en ideeën aan, geef antwoord op uw vragen en begeleid zo op een rustige wijze in deze dagen naar de dag van de uitvaart toe. Steeds vanuit de vraagstelling: ‘Wat is er hier en nu nodig’. Zo kunnen al de te nemen stappen zoveel mogelijk doorleefd en bewust worden genomen waarbij ik het overzicht houd van wat er met wie geregeld dient te worden. Stap voor stap komen we zo tot de vormgeving en inhoud van een passend afscheid. Op die dag ben ik er voor u, onzichtbaar en zichtbaar tegelijk. Het gaat om het afscheid zoals ú het wilt beleven, ik zorg ervoor dat alles naar wens verloopt.

Na de uitvaart

Na de uitvaart neem ik na ongeveer een week telefonisch contact met u op. We blikken – tijdens dit gesprek of als ik bij u op bezoek kom – terug op de dagen na het overlijden. Is alles naar wens gegaan en hoe gaat het nu? Ook komt een mogelijke dankbetuiging ter sprake en kan ik uw vragen beantwoorden of adviseren over asbestemming of uw wensen met betrekking tot een grafmonument.

 

Bel voor direct contact:

06.29.24.11.83